Sosedova betonska škarpa

Ko smo prišli iz dopusta je sosed na meji sezidal caa 2.2m visoko betonsko škarpo. Zanima nas ali jo lahko brez našega soglasja? zanima nas ali bi se moral pomakniti kaj na svojo stran. Škarpa je direkt na meji. Pri gradnji je poškodoval vse kar smo imeli na vrtu ki leži ob meji.  Hvala za odgovor
Sosedova betonska škarpa
  
Na temo ograj imamo na portalu kar nekaj zapisanega, med drugim tudi tole:

Ograje spadajo med pomožne enostavne objekte. Poznamo jih več vrst:
medsosedska ograja je ograja, namenjena omejevanju dostopa tretjih oseb na gradbeno parcelo oziroma dvorišče in vrt zaradi zagotavljanja zasebnosti, če je njena višina do 1,8 m;

Zahtevani odmiki od sosednjih zemljišč pri ograjah:
od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljene toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom oziroma morajo biti postavljene na mejo, če tako določa izvedbeni prostorski akt; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 0,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;
  
Podrobnosti si preberite:

GRADNJA OGRAJE

Gradnja ograjeZakon o graditvi objektov v 8.členu razdeljuje objekte na zahtevne, manj zahtevne in enostavne. 
     Podrobneje specificira te objekte podzakonski akt po katerem so ograje uvrščene med enostavne pomožne objekte za lastne potrebe. Enostavni objekti pa so tudi edini objekti, ki se lahko gradijo brez gradbenega ... več

 
 
Vprašanje poslal: R.C.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas