Soglasje sosedov za ograjo

V zadnjem vašem odgovoru mi ni jasno, v katerem primeru postavitve ograje na mejo ni potrebno soglasje sosedov? To je napisano spodaj pod "Pozor" Po zakonu je namreč prav to potrebno! Spodaj sem kopirala vaše odgovore: ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo, Pozor: Če se ne posega na sosednje zemljišče in v prostorskem aktu ni posebej določen odmik ograj od parcelne meje, se soglasja ne potrebuje.
Soglasje sosedov za ograjo
   
Prostorski akt vaše občine lahko predpisuje drugačne odmike - naj pokažemo na primeru Mestne občine Ljubljana:
  
- od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljene toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom oziroma morajo biti postavljene na mejo, če tako določa izvedbeni prostorski akt; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 0,50 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč:
   

 
Vprašanje poslal: N.Č.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas