Soglasje sosedov za ograjo

V zadnjem vašem odgovoru mi ni jasno, v katerem primeru postavitve ograje na mejo ni potrebno soglasje sosedov? To je napisano spodaj pod "Pozor" Po zakonu je namreč prav to potrebno! Spodaj sem kopirala vaše odgovore: ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo, Pozor: Če se ne posega na sosednje zemljišče in v prostorskem aktu ni posebej določen odmik ograj od parcelne meje, se soglasja ne potrebuje.
Soglasje sosedov za ograjo
   
Prostorski akt vaše občine lahko predpisuje drugačne odmike - naj pokažemo na primeru Mestne občine Ljubljana:
  
- od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljene toliko, kot je to predpisano z izvedbenim prostorskim aktom oziroma morajo biti postavljene na mejo, če tako določa izvedbeni prostorski akt; če z izvedbenim prostorskim aktom ni predpisan odmik od meje sosednjih zemljišč, morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 0,50 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč:
   

 
Vprašanje poslal: N.Č.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...