Skupni prostori in napeljave

Kako je določen pojem skupnih prostorov, skupnih napeljav in gradbenih elementov?
Skupni prostori in napeljave
  

Skupne prostore opredeljuje 5. člen stanovanjskega zakona. Kot skupne prostore v večstanovanjski stavbi in stanovanjski stavbi določa stopnišča, vhodne vetrolove, hodnike, kolesarnice, pralnice, sušilnice, skupne kleti, zaklonišča, delavnice za hišnike, hišniška stanovanja, prostore za odlaganje odpadkov in druge prostore, ki so namenjeni skupni rabi etažnih lastnikov. Skupni prostor je tudi zemljišče, na katerem stavba stoji, lahko gre tudi za drugo zemljišče, na katerem so izpolnjeni pogoji lastništva.

Isti člen opredeljuje tudi skupne gradbene elemente in skupne inštalacije. Skupni gradbeni elementi so nosilni zidovi in druge vrste konstrukcij, stropi, streha, fasada, dimniki, prezračevalne tuljave, svetlobni jaški, jaški dvigal in druge podobne konstrukcije. Skupne inštalacije pa so naprave in oprema v večstanovanjski in stanovanjski stavbi za posebne namene, to so notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna napeljava, ki je za hišnimi priključki in se nahaja v skupnih prostorih, dvigala, kanalizacija, naprave za ogrevanje, televizijske in druge sprejemne antene, strelovodi, naprave za gašenje, odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni rabi.

Kadar služi določen gradbeni element tako posameznemu delu kot skupnim delom, se šteje za skupni del, vendar le tedaj, ko se z njim zagotavlja funkcija večstanovanjske stavbe kot celote. Kot primer lahko omenimo toplotno in hidroizolacijo pohodne terase, zunanjo stran balkona, ki je hkrati del fasade hiše, in podobno.

   
vir:  Finance
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas