Rekonstrukcija stehe

Pozdrav, hisa je satrejse izvedbe(preko 60 let)bi zelel radi dotrajanosti preperele letve-spirovci ter ostalo zamenjati obnoviti celotno ostresje.Posavje. Tloris ostresja se ne bo spemenil kakor tudi vse ostalo ,ker zelim ,da ostane vse identicno kakor v prvotni izvedbi. Zanima me je za ta poseg potrebno dovoljenje ter kaksno . Se Vam zahvaljujem za hitri odgovor . Vas pozdravlja J.Lenko.
Rekonstrukcija stehe

 
Če navajamo ZGO imamo na objektu tudi vzdrževalna dela, ki jih zakon opredeljuje takole:
  VZDRŽEVANJE OBJEKTA je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist;

 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;

več  na http://www.gradimo.com/zakonodaja/zakoni-in-predpisi/izrazi-po-zgo/10-vzdrzevanje-objekta

Torej, če povzamemo, zamenjava ostrešja, v kolikor ne spreminjate velikosti, namembnosti, zunanjega videza in zmogljivosti objekta - ne potrebujete gradbenega dovoljenja.
  

 
Vprašanje poslal: R.L.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti