Rekonstrukcija stehe

Pozdrav, hisa je satrejse izvedbe(preko 60 let)bi zelel radi dotrajanosti preperele letve-spirovci ter ostalo zamenjati obnoviti celotno ostresje.Posavje. Tloris ostresja se ne bo spemenil kakor tudi vse ostalo ,ker zelim ,da ostane vse identicno kakor v prvotni izvedbi. Zanima me je za ta poseg potrebno dovoljenje ter kaksno . Se Vam zahvaljujem za hitri odgovor . Vas pozdravlja J.Lenko.
Rekonstrukcija stehe

 
Če navajamo ZGO imamo na objektu tudi vzdrževalna dela, ki jih zakon opredeljuje takole:
  VZDRŽEVANJE OBJEKTA je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist;

 INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;

več  na http://www.gradimo.com/zakonodaja/zakoni-in-predpisi/izrazi-po-zgo/10-vzdrzevanje-objekta

Torej, če povzamemo, zamenjava ostrešja, v kolikor ne spreminjate velikosti, namembnosti, zunanjega videza in zmogljivosti objekta - ne potrebujete gradbenega dovoljenja.
  

 
Vprašanje poslal: R.L.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas