Prodaja skupnega podstrešja, ki ni vpisano v ZK

Stanovalci v večstanovanjski hiši bi radi prodali skupno podstrešje, ki ni vpisano v zemljiško knjigo. Kakšen je postopek za vpis skupnega podstrešje v večstanovanski hiši v zemljiško knjigo. Hvala za odgovor!
Prodaja skupnega podstrešja, ki ni vpisano v ZK

   
Iz vašega vprašanja ni razvidno ali je na omenjeni večstanovanjski hiši vpisana etažna lastnina. Predvidevamo da temu ni tako, saj bi bila v nasprotnem primeru vpisano tudi podstrešje. Da boste lahko prodali podstrešje, boste morali najprej v celoti urediti zemljiškoknjižno stanje, za kar se uporabi poseben postopek za vzpostavitev etažne lastnine.

 

Medtem, ko vsak posameznik lahko samostojno vpiše etažno lastnino na svojem stanovanju, kot tudi na ustreznem delu podstrešja, pa bo za prodajo podstrešja potrebno soglasje vseh solastnikov. Ti bodo morali pooblastiti za to usposobljeno podjetje, ki bo najprej uredilo zemljiško knjižno stanje, nato pa bo potrebno podstrešje prodati s kupoprodajno pogodbo, katero bodo morali podpisati vsi solastniki. Podpisi vseh se bodo morali tudi notarsko overiti.

 

   
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas