Prizidek in potrebna dovoljenja

Z ženo živima pri starših v hiši, katera je bila zgrajena pred petimi leti.Ker je prostorska stiska si želima napraviti prizidek dolg in širok 3m.Za prizidek ni potrebno napraviti nobenega izkopa, saj bi bilo potrebno zabetonirati temelje globoko 50cm. Prizidek bi se podaljšal od obstoječe hiše v isti liniji, tako da se ne bi približali nič več sosednji ograji kot je sedaj. Zanima me kakšna dovoljenja so potrebna za takšen poseg in ali je potrebno za ta poseg imeti načrte iz strani arhitekta.
   
Po vašem pisanju sodeč boste s svojim posegom vidno spremenili gabarit in zunanji izgled objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in za takšen poseg Zakon o graditvi objektov v svojih členih predpisuje pridobitev gradbenega dovoljenja.

Gradbeno dovoljenje je namreč odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.
 
Več v rubriki gradbeno dovoljenje.
 
 
Vprašanje poslal:
Odgovor: Domen
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas