Priglasitev del ali gradbeno dovoljenje?

Pri nepremičnini, ki jo nameravam kupiti (novogradnja) žal ni prostorov za shranjevanje stvari (kleti), zato nameravam na atriju, ki bo po nakupu stanovanja v moji lasti, zgraditi klet in nad njo zimski vrt. Ali je za takšnjo gradnjo dovolj priglasitev del ali rabim gradbeno dovoljenje? Verjetno rabim tudi soglasje sosedov, ki so vseljeni? Kako pa je s soglasjem ostalih stanovanjskih enot, ki še niso prodane? Ali je v tem primeru dovolj soglasje lastnika, to je graditelja stanovanjskega objekta (fizična oseba)?
  
Pri gradnji kleti in zimskega vrta gre za takšen poseg, da po našem mnenju potrebujete lokacijsko in gradbeno dovoljenje.
To namreč ni potrebno, kadar gre za vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se znatneje ne spremeni zunanjost objekta, za dela, ki so s posebnimi predpisi določena kot vzdrževalna dela, za adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov, za postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno in za postavitev spominskih plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del.
   
Graditev kleti in zimskega vrta pa spada v posege, ki trajno spreminjajo namembnost in izgled objekta. Seveda potrebujete tudi soglasje sosedov, glede nevseljenih enot, pa potrebujete soglasje lastnika (torej sedaj še investitorja).
 
 
Vprašanje poslal: Katja Kovačič
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas