Prekrivanje stanovanjske hiše

Prosim, če mi odgovorite, če lahko sam prekrijem hišo. Gre za zamenjavo kritine brez zunanjih sprememb v lastni režiji, hvala za odgovor,  l.p.
Prekrivanje stanovanjske hiše

  
Zakon (zakon o graditvi objektov) je zelo jasen v tem pogledu in sicer:

79. člen
(gradnja v lastni režiji)tt

(1) Posameznik ali društvo lahko v lastni režiji gradi enostavni objekt, lahko pa tudi manj zahtevni objekt, vendar samo pod naslednjimi pogoji:

1.     da je to največ enonadstropen objekt z največ eno kletjo in z možno mansardo nad nadstropjem,
2.     da je takšen objekt enostanovanjska stavba za lastne potrebe, kmetijska stavba, namenjena za potrebe družinske kmetije, planinski dom, gasilski dom ali druga manjša stavba, namenjena opravljanju društvene dejavnosti,
3.     da njena uporabna površina skupaj z mansardo ne presega 250,00 m2 koristne površine in
4.     da je zagotovljen gradbeni nadzor po določbah tega zakona.

 
Vendar imamo še vedno pomisleke o kvalitetni izvedbi vseh detajlov, pa čeprav ne dvomimo, da ste se o vsem že poprej informirali.
  

 
Vprašanje poslal: J.F.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas