Postavitev vrtne ute oz. brunarice

Zanima me, ali je kakšna možnost za postavitev vrtne ute za orodje na zazidljivi parceli, kjer ni zaenkrat postavljenega še nobenega objekta. Gradnja hiše je predvidena čez 3-4 leta. Uta bi bila v zaprtem delu velika 12 m2 in 10 m2 nadstreška, ne bi imela nobenih priklopov za elektriko in vodovod, ampak bi služila zaenkrat samo shranjevanju orodja za urejanje okolice parcele.
Postavitev vrtne ute oz. brunarice
 
Možnost in pogoje gradnje na kmetijskih zemljiščih opredeljuje prostorski akt občine, na območju katere stoji nepremičnina. Prostorski akt, ki velja za območje, na katerem želite postaviti objekt, naj bi opredeljeval kdo, pod kakšnimi pogoji ter katere vrste objektov lahko gradi na kmetijskih zemljiščih, če je gradnja na takšnih zemljiščih sploh dopustna. Večinoma je na kmetijskih zemljiščih sicer možno postavljati objekte za kmetijsko dejavnost.
  
Po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost spadajo med drugimi med enostavne objekte v skupino pomožnih kmetijsko- gozdarskih objektov:
- čebelnjak, to je montažen ali lesen, enoetažen in pritličen objekt, namenjen gojenju čebel, če je njegova bruto površina največ 20 m2 in višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- rastlinjak, namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela,    to je nadkritega prostora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo;
- kašča, to je enoetažen ptitličen objekt, namenjen shranjevanju žita, koruze in drugih poljščin, z bruto površino največ 20 m2, višino najvišje točke 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shranjevanje sena z bruto površino največ 30 m2, višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
Za gradnjo oziroma postavitev enostavnega objekta ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.
       
Po navedeni uredbi spadajo med drugimi med nezahtevne objekte v skupino pomožnih kmetijsko- gozdarskih objektov:
- kmečka lopa, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju kmetijske mehanizacije, z bruto površino največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- rastlinjak, to je nadkrit, zaprt enoetažen in pritličen objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno plastično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni na montažne točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako da na zemljišču ni sledov takega objekta in je višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- skedenj, to je enoetažen, pritličen objekt za opravljanje kmečkih opravil in shranjevanje sena ali slame z bruto površino največ 150 m2 in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
- senik, to je enoetažen, lesen, pritličen objekt za shranjevanje sena z bruto površino največ 150 m2 in višino najvišje točke največ 6 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
  
Za gradnjo nezahtevnega objekta izda pristojni upravni organ gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta na podlagi določenih podatkov in prikazov, ki jih mora investitor predložiti k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.
Če objekta glede na opis ni mogoče uvrstiti med enostavne ali nezahtevne objekte, pa takšen objekt spada med manj zahtevne ali zahtevne objekte, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
  
En nasvet -  postavite objekt in ga opredelite kot gradbiščno barako.
 
Vprašanje poslal: M.P.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas