Pogoji za nadzornika gradnje?

Zanima me, kakšne pogoje mora izpolnjevati fizična oseba , ki jo želimo najeti za nadzornika pri gradnji hiše v lastni režiji?
Pogoji za nadzornika gradnje?
  
Podrobno smo se o nadzoru gradnje na našem portalu že razpisali, tako da vam predlagamo, da si preberite naslednje prispevke:

  • Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovo...
  • Pregled zakonskih osnov za opravljanje dela nadzornika gradenj.
  • Pregled osnovnih nalog nadzora, seveda je pa kot za vsak posel, tudi za nadzprnika potrebno skleniti dogovor/pogodbo, kjer se vse dolžnosti in pravice tudi zapišejo.
  • Vrednost gradbenega nadzornika
  • in še mnogo drugih - za podrobnosti uporabite iskalec na desnem robu.
  
 
Vprašanje poslal: Polonca
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas