pogodba o adaptaciji

Sklenil sem pogodbo o adaptaciji stanovanja, v kateri se je izvajalec zavezal, da bodo vsa dela zaključena do 30.11.2006.  V pogodbo je bilo vključeno tudi polaganje estriha in parketa. Ker je bil estrih položen v sredini septembra 2006 in do konca dogovorjenega roka ni bil ustrezno suh, so se dela podaljšala do marca 2007. Ker se estrihi, kljub stalnemu ogrevanje, niso ustrezno sušili, je izvajalec instaliral sušilce za hitrejše izsuševanje. Zanima me, ali je potrebno investitorju plačati stroške tega sušilca, čeprav v prvotni pogodbi to ni nikjer omenjeno? Ali investitor lahko zahteva zaradi zgoraj omenjene zahteve zamudne penale?

   

Na vaše vprašanje najhitreje lahko odgovorimo z: vse je stvar dogovora med vami in izvajalcem.
 

Najprej se je treba vprašati, ali je obstajala realna možnost izvedbe del v pogodbenem roku (to bi moral znati oceniti izvajalec pred podpisom pogodbe), potem je potrebno preveriti če je med izvajanjem del prišlo do kakšne zamude (da so se estrihi izvajali mesec pred zaključkom), ... Skratka pravilen postopek je podrobno prevetriti dogajanje okoli pogodbenih del.
   

Vsaka stran nosi svoje breme zamude in zapletov. Porajajo se nam vprašanja in sicer: zakaj izvajalec ni ponudil izvedbe estrihov v suhi izvedbi - potem bi dosegel pogodbeni rok; kje je bil strokovni nadzor (po vsej verjetnosti ste dela izvajali brez njega), ki bi tudi izvajalcu lahko svetoval način izvedbe za hitrejše dokončanje; ter konec koncev zakaj so se estrihi sušili 6 mesecev (lahko bi že po enem tednu postavil sušilce), ...
  

Penali: vse je odvisno od pogodbe, ki ste jo sklenili z izvajalcem. če imate zamudno kazen notri navedeno, jo imate vso pravico zahtevati (seveda ob poprejšnjem razmisleku zakaj je prišlo do takšne zamude, kdo je in koliko je vse kriv za nastalo zamudo, ...). V kolikor je v pogodbi navedena uporaba Posebnih gradbenih uzanc, se lahko sklicujete na te (navajajo na max. 10% zamudne obresti - po 0,5% na dan, če ni drugače dogovorjeno).
 

Še opomba glede sušenja estrihov - ogrevanje ni vse, prostore v katerih je vgrajen estrih na mokri način je potrebno tudi primerno zračiti, kar pa v lanski zimi sploh ne bi smel biti prevelik problem.
 

Za natančnejšo razlago in svetovanje smo na razpolago na tel. uredništva: 041/652-744 in 040/863-743. 
  

uredništvo GRADIMO.com

 
Vprašanje poslal: Gregor
Odgovor: GRADIMO.com
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas