Parcelne meje in postavljanje mejnikov - edina možnost?

Moji starši imajo v lasti cca. 4000 m2 zemlje, ki jo želita razdeliti na tri dele. Tretjino naj bi dobil brat, tretjino jaz, tretjina pa ostane staršem. Na tem "pravokotniku" je cca. tretjina nezazidljive površine, ostalo je zazidljivo. Geodet nam je dejal, da mora postaviti mejnike med zazidljivim in nezazidljivim delom in da bo tako namesto treh parcel nastalo šest (na vsakega bosta napisani dve parceli). Zanima nas ali morajo biti meje res ločene prav z mejniki oz. ali je kakšna druga možnost, da se ločijo meje med zazidljivim in nezazidljivimč To stvar namreč zelo podraži, saj je cena na mejnik cca. 15.000,00 SIT (cca 65,00 €). Ker se trenutne že določajo parcelne meje bi vas prosili za čimprejšnji odgovor, saj ne vemornna koga naj se še obrnemo. Že vnaprej najlepša hvala in lep pozdrav! Romana iz Ljubljane.
Parcelne meje in postavljanje mejnikov - edina možnost?

   
Postavitev mejnikov bo kljub stroškom varna odločitev, saj jih postavi državni organ, kar vam daje tudi določeno pravno varstvo (prepoved premikanja in podobno).

  

Poznamo sicer tudi druga mejna znamenja - Stvarnopravni zakonik v svojem 80. členu namreč govori o mejnih ograjah, drevesih, jarkih in podobno. Tako sicer lahko označite meje, a namen teh je, da razvidneje  pokažejo mejo, ki jo določajo mejniki (ki so sicer dokaj neopazni).

  

Tako vam kljub visokim, a načeloma enkratnim stroškom svetujemo, da se odločite za postavitev mejnikov, saj gre za edini način razmejitev parcel.

   

 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas