Odprava gradbenega dovoljenja

Ali lahko upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje dne 11.5.99. izda odločbo, da se gradbeno dovoljenje odpravi z dnem 24.6.99, brez da nas obvesti o predhodnih pritožbah, zoper to gradbeno dovoljenje. Jaz smatram, da je gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno po 15 dneh od izdaje, saj nas upravni organ ni obvestil o morebitnih pritožbah, oziroma da gradbeno dovoljenje ni pravnomočno. Prosim za odgovor.
  
Predvidevamo, da gre za primer po 235. členu zakona o splošnem upravnem postopku, ko organ, ki je izdal odločbo spozna, da je pritožba upravičena, lahko reši stvar drugače in z novo odlocbo nadomesti svojo prejšnjo odločbo.
 
Tudi zoper to odločbo imaste pravico do pritožbe. Izdana odločba je pravnomočna, ko zoper njo ni več mogoča pritožba in tudi ni mogoč upravni spor. Menimo, da bi moral organ prve stopnje o vloženi pritožbi obvestiti stranko in mu omogočiti, da na pritožbo odgovori skladno s temeljnim načelom varstva njegovih pravic.
 
Vprašanje poslal: Ksenja
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas