Odgovornost za nepravilno gradnjo objekta

Ali lahko razložite, kdo je odgovoren za škodo, ki nastane ob nepravilni gradnji objekta?
Odgovornost za nepravilno gradnjo objekta
  
Zakon o graditvi objektov v 32. členu določa več odgovornih subjektov oziroma odgovornih za škodo. Za neposredno škodo, ki nastane tretjim osebam in ki izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti, lahko odgovarja investitor objekta, projektant, ki je izdelal projektno dokumentacijo zanj, izvajalec gradnje, nadzornik nad gradnjo takšnega objekta in revident projektne dokumentacije.
   
Pred takimi odgovornostmi se je treba zavarovati. Ta zavarovanja določa 33. člen istega zakona. Projektant, izvajalec, nadzornik in revident morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti, ter jo imeti zavarovano ves čas svojega poslovanja.
  
Višina letne zavarovalne vsote se v skladu s predpisi o zavarovalništvu za posamezen zavarovalni primer ali za vse zavarovalne primere v posameznem letu dogovori med zavarovalnico in udeležencem pri graditvi objekta iz prejšnjega odstavka. Višina letne zavarovalne vsote, ki se določi v zavarovalni pogodbi, po zakonu o graditvi objekta ne more biti nižja od 41.600 evrov (10 milijonov starih tolarjev). 
  
vir: Finance.si
  
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas