Obveznosti in odgovornost naročnika?

Spoštovani, zanima me kakšne ima obveznost/odgovornost naročnik do izvajalca, če mu točno določi tip, barvo, sestavo,... materiala, ki naj se uporabi v objektu.
Izvajalec pred vgradnjo ni preverjal kakšne so možnosti o nekvaliteti izbranega materiala, ker naj bi bil to najboljši možen material, kar se pa na koncu ni izkazalo.
Investitor si je pridržal pravico da zadrži sredstva zaradi nekvalitetnega materiala in barve (vse je izbral in določil sam) ne prevzema nikakršne odgovornosti.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Obveznosti in odgovornost naročnika?
   
Zastavili ste vprašanje, ki je skoraj vedno jabolko spora:
investitor se na podlagi posredovanih mu informacij (oglasi, sejmi, svetovalci, trgovci, ...) odloči uporabiti določeni material, na strani izvajalca pa je, da mu mora neustreznost teh materialov dokazati oz. mu svetovati uporabo drugih.
 
Vemo, da v primeru nestrinjanja z naročnikovo izbiro izvajalec tvega izgubo posla, kar je pa mnogo boljše, kot pa reševanje težav na koncu, ko investitor ne poravna računov za izvedbo.
 
Drugače pa tovrstne določbe med investitorjem in izvajalcem že vrsto let urejajo Posebne gradbene uzance  (ki jih imate tudi na naši strani), kjer je za vaš primer navedeno:
   
77. člen
Izvajalec je dolžan opozoriti naročnika na opažene ali ugotovljene pomanjkljivosti materiala in opreme, ki sta predvidena s tehnično dokumentacijo, kakor tudi materiala in opreme, ki ju je naročnik nabavil ali izbral.
Material in opremo iz prvega odstavka te uzance sme izvajalec vgraditi le, če naročnik kljub njegovemu opozorilu na pomanjkljivosti to zahteva, in če njuna vgraditev ne ogroža trdnosti objekta, življenja ljudi, sosednih objektov, prometa in okolice.

78. člen
Izvajalec je odgovoren, če uporabi material in opremo, ki ne ustrezata pogodbeni ali predpisani kakovosti, razen v primeru iz drugega odstavka uzance 77.
 
Vprašanje poslal: Metka Škrabec Šešok
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas