Neupoštevanje pogodbe in rokov pri gradnji hiši

Spoštovani, pred odločitvijo o izbiri izvajalca za gradnjo nove hiše v letu 2002, sem pridobil več ponudb. Z najbolj interesantnim ponudnikom sem opravil razgovor, kjer pa je bila ugotovljena napaka pri seštevanju cen (specifikacija ponudnika) v škodo ponudnika. Na mojo pobudo sva se dogovorila da je ta znesek skupaj približno 4% upoštevan v moje dobro kot popust na celotno ceno. Čez nekaj mesecev je bila pripravljena predpogodba, kjer je ponudnik navedel višjo ceno brez upoštevanja popusta. Ko pa sva kasneje že prišla do priprave pogodbe pa je na moje opozorilo, tudi pisno s faxom, upošteval nižjo ceno. Po končani gradnji pa ni hotel nič slišati o tem popustu, ker je za njega to bila "čista " računska napaka, ki se pri končnem obračunu po dejanski porabi materialov, ne more in se tudi ne bo upoštevala. Njegova izjava, da to ni niti moralna obveza za njega dovolj jasno nakazuje kaj to pomeni! Drug del problema z obračunom pa se nanaša na sam obračun, kajti izvajalec na moje večkratno, tudi pisno opozarjanje, ni hotel voditi gradbenega dnevnika. Ta del je obvezen sestavni del v času izvajanja del. Obračun po "dnevnikih" in "dobavnicah" ki so priloga dnevnikov je zame tudi sporen, kajti teh papirjev jaz kot naročnik in plačnik nisem dobival v podpis. Ker je prekoračil rok tudi izvedbe za približno 80% časa v primerjavi s terminskim koledarjem in mi sedaj s prilagojenimi dnevniki poskuša opravičiti tudi to zamudo, se jaz s takšnim načinom ne morem strinjati. Ko je pretekel rok izvedbe po pogodbi sem ga tudi pisno opozoril kaj je s termini in zakaj so take zamude. Odgovora ni bilo. Ves čas gradnje sem sam zase vodil evidenco in čase del tako ,da so odstopanja očitna. Ker imam kar nekaj težav s to izvajalsko firmo ki sicer nudi kompletne storitve na tem področju se obračam na vas s prošnjo za nasvet kako naj postopam v primeru tolikih poskusov podtikanja, zavajanja in nepoštenega odnosa na relaciji kupec-prodajalec. Za vse dodatne informacije o tem podjetju ali o sami problematiki sem z veseljem na voljo.
Neupoštevanje pogodbe in rokov pri gradnji hiši

      
Ob branju vašega vprašanja se nam je zastavilo glavno vprašanje - ste imeli nadzornega, ki bi v vašem imenu strokovno nadziral izvajalca?
 
Svetujemo vam, da podjetju s katerim imate probleme ne plačate polnega zneska, ki ga zahtevajo po novem, temveč zmanjšanega za dogovorjen popust in za škodo, ki vam je nastala zaradi zamude roke.
   
V primeru če bodo hoteli tudi preostanek in bodo skušali do njega priti po sodni poti vam boste lahko proti njim uveljavljali prvotni dogovor in da se ga niso držali, torej kršitve le te-tega in pa zamujanje dogovorjenih rokov 
 
Glede vrednosti pa, glede na to da imate "popust" tudi že pisno omenjen na vsaj enem dokumentu pred podpisom pogodbe in da je pogodbeni znesek z upoštevanim popustom, priporočamo da vztrajate na obračunu le tega.
 
Priporočljivo je pa tudi hranjenje vseh dokumentov v zvezi z gradnjo ter posledično, če se ne boste mogli uspešno (mirno in z obojestranskim skupnim dogovorom) dogovoriti, obiščete odvetnika in z njegovo pravno pomočjo poskušate doseči ustrezen obračun.
  

 
Vprašanje poslal: Neupoštevanje pogodbe in dogovora
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah