Neto tlorisna površina za stanovanjski namen

Občina Središče on Dravi je v Odloku o nadomestilu stavbnega zemljišča navedla: - Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena in neto tlorisna površina garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni stavbni del. Prosim za pojasnilo, kaj pomeni stanovanjski namen (ali je tukaj tudi klet v 100% površini) Hvala in lep pozdrav
Neto tlorisna površina za stanovanjski namen
  
Pri izračunu NUSZ se upošteva podatek, pridobljeni z uradne evidence, t.j. iz zemljiškega katastra, katastra stavb ali iz registra nepremičnin (REN), ki jih vodi Geodetska uprava RS. 
Podatek za odmero NUSZ je površina dela stavbe oz. njegova neto tlorisna površina – kar je skladno z opredelitvijo v zakonu, da je stanovanjska površina »čista površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugi zapri prostori stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile« 
Kako se izračuna neto tlorisna površina : 
  • dela stavbe – izračuna se tako, da se seštejejo vse površine vseh prostorov, ki pripadajo delu stavbe
  • dela stavbe, ki leži v več etažah – vsota površin prostorov v vseh etažah, ne glede na to ali so prostori med seboj povezani ali ne (poenostavljeno: če ima hiša 3 etaže – klet, pritličje in mansardo, se seštejejo vsi neto tlorisi etaž, tudi klet in garaža).

Pri odmeri NUSZ se odštejejo površine odprtih prostorov (balkoni, lože,…).

Če posameznik meni, da so podatki v REN netočni, jih lahko popravi na GURS.
 
Vprašanje poslal: Z.M.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas