Nakup stanovanja z dodatnim podstrešnim prostorom

Prodajalec prodaja stanovanje v 5. (zadnjem nadstropju) v izmeri 30 m2. Stanovanje ima poleg tega še dodaten prostor v izmeri 19 m2, ki pa je bilo podstrešje v skupni lasti. Nima soglasja vseh stanovalcev (in ga niti ne bo dobil) ima pa odločbo sodišča za uporabo tega prostora. Ali je lahko predmet prodaje tak dodaten prostor in po kakšni ceni ? Na nepremičninski agenciji trdijo, da se upošteva polovična cena na m2 . Ali so sploh lahko taki "prebiti" prostori brez dokumentacije predmet nepremičninskega prometa? Na kaj paziti pri nakupu takega stanovanja?
Nakup stanovanja z dodatnim podstrešnim prostorom
 
Stanovanjski zakon določa, da mora investitor, ki želi posegati v skupne prostore in jih preurediti v stanovanje podpisati pisno pogodbo z vsemi solastniki. če tega ne stori, protipravno uporablja tujo lastnino – oz. gre za motenje posesti. Vendar pa ste napisali, da ima lastnik odločbo sodišča, ki mu dovoljuje uporabo tega prostora.

V tem primeru bi lastnik lahko prodal pravico do uporabe tega prostora – oz. prodaja odločbe, če se le ta ne glasi zgolj nanj, ampak na vsakokratnega lastnika dotičnega stanovanja. Gre v bistvu za prodajo stvarne pravice (pravica rabe). Cene za tovrstno pravico uporabe ne bi znali določiti, vendar mislimo, da je 50% vrednosti m2 kar primerna cena, če seveda pravica uporabe ni časovno omejena.
 

Po našem mnenju pa bi bilo vsekakor najbolje, da bi se sedanji lastnik in vi kot kupec skupaj pomenili z ostalimi solastniki v bloku in poskušali doseči rešitev. Sostanovalcem ponuditi odkup te skupne lastnine po pametni ceni – za to ste zainteresirani vsi – tako vi, kot tudi solastniki, saj bodo tako dobili vsaj nekaj denarja.
 

 
Vprašanje poslal: Ranko
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas