Nakup podstrešne sobe, ki ni vpisana v ZK

Spoštovani! Kupujemo 2 sobno stanovanje v zadnjem nadstropju stanovanjskega bloka. Leta 1977 je prvi lastni stanovanja na podstrešju izdelal dodatno sobo v izmeri cca 13m2. Istega leta je za izgradnjo sobe dobil tudi soglasje sostanovalcev v bloku za uporabo tega dela podstrešja (ki je sorazmerno glede na celotno površino). Prodajalec je pred priblizno 10 leti kupil to stanovanje in uporablja omenjeno sobo brez pripomb sostanovalcev, soba ni vpisana v ZK, zanjo pa plačuje vse stroške upravljavcu bloka. Ker se zanimamo za nakup, bi želela izvedeti, ali lahko pri nakupu naletimo na kakšne težave (sicer v prodajno površino omenjena soba ni všteta) v bliznji prihodnosti, saj so se že skoraj vsi stanovalci v bloku zamenjali. Podstrešja sicer stanovalci v bloku ne uporabljajo, saj je dostop mogoč le po lestvi. Prosim za nasvet.
Nakup podstrešne sobe, ki ni vpisana v ZK

   
Prvi stanovalec je za izgradnjo sobe pridobil potrebno soglasje stanovalcev, tako da če je imel potrebna dovoljenja za samo gradnjo vpis v Zemljiško knjigo ne bi smel biti problematičen.

  

Vsekakor se boste zavarovali, če se ta postopek vpisa sproži, saj kot ste omenili, te sobe niti niste dodali v samo prodajno pogodbo. Tako pravno gledano lastninske pravice tam ne boste dobili. če bi bilo podstrešje vpisano in bilo tudi v pogodbi morebitnih problemov ne bi smelo biti. Do neke mere bi zato tak nakup lahko bil tvegan.

  

Vendar pa praktično gledano, vam drugi stanovalci niti ne morejo nagajati, saj soglasja, ki so jih dal njihovi predhodniki zavezujejo tudi njih. Tako se nek sosed ne more spomniti in soglasja preklicati ter zahtevati so uporabo podstrešja. Argument za to je tudi, da je bila soba zgrajena na novo in ne gre za preoblikovanje solastnine (skupnega prostora) v etažno lastnino. Soglasje je bilo nujno le toliko, kolikor se je posegalo v samo ogrodje hiše, ki pa je last vseh.

 


 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas