Nadzornik pri gradnji

Z možem imava vse potrebne dokumente za začetek gradnje. Zanima naju manjša stanovanjska hiša - 120 kvadratnih metrov .stanovanjske površine. Zanima naju, ali je najem nadzornika nujno potreben, glede na to, da nama bo hišo gradilo določeno podjetje do 4. podaljšane faze, ki vključujejo vsa inštalaterska dela z napeljavami. Kaj v primeru, da ne najameva nadzornika in nama dela nadzoruje v najinem primeru oče, ki ima čas in pozna zadeve, saj je sam gradil že 3 stanovanjske hiše?
Nadzornik pri gradnji
 
Po Zakonu o gradnji objektov (ZGO) je definicija nadzornika pri gradnji sledeča:
gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim se preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje in nadzoruje kvaliteta izvedenih del, gradbeni proizvodi, drugi materiali, inštalacije in tehnološke naprave, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje;
 
Gradbeni nadzor v imenu investitorja lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca.
 
Uradno vam torej očetova pomoč ni dovolj, poraja pa se vam tudi vprašanje strokovne pomoči ob morebitnih težavah med in (največkrat) po gradnji, izdelava izjav za uporabno dovoljenje, ...
 
Odločitev je na koncu vedno vaša - samo dobro jo poprej pretehtajte!
 
 
Vprašanje poslal: Liljana Kotnik
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas