Nadomestna gradnja na delu stavbišča - komunalni prispevek

Na stanovanjski del stavbišča imamo prizidano staro delavnico in garažo. Zaradi starosti in dotrajanosti po mnenju strokovnjaka adaptacija ni možna ampak je potrebno objekt porušiti. Na tem delu pa bi radi zgradili nov stanovanjski objekt, ki pa bi bil zaradi že obstoječih pilotov (barje), enakih dimenzij. Vem da je potrebno pridobiti enotno gradbeno dovoljenje za rušitev in postavitev nove stavbe. Zanima me predvsem kako je v tem primeru z plačilom komunalnega prispevka. Parcela je sicer zaradi že obstoječega stanovanjskega dela komunalno opremljena (razen kanalizacije - rakova jelša). Zanima me ali je potrebno zaradi mogočih preobremenitev komunalnih vodov in objektov (greznica), novo hišo priključiti direktno na glavni vod ali ne. Za odgovor se vam v naprej zahvaljujem!!!
Nadomestna gradnja na delu stavbišča - komunalni prispevek
  
Občina vam bo obračunala celotni komunalni prispevek v celoti in istočasno "odštela" že poravnani komunalni prispevek, tako da boste v resnici dolžni poravnati zgolj komunalni pripsevek za na novo pridobljeno uporabno površino objekta.


Za odgovor na vprašanje o priključitvi na kanalizacijsko omrežje boste morali povprašati strokovnjaka  - oz. na podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki bo opravil ogled nepremičnine. Če bo priklop potreben, potem boste vsekakor morali plačati prispevek, saj boste s tem občini povzročili stroške ali pa po plačilo priključka le tega sami izvedli.
 
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas