Nadomestna gradnja in hkrati adpatacija?

Pozdravljeni. Brat je sezidal stanovanjsko hišo kot nadomestno gradnjo stare stanovanjske hiše, ki je hkrati tudi gospodarsko poslopje. Zanima me če lahko jaz dobim gradbeno dovoljenje za adaptacijo stanovanjskega dela stare zgradbe, medtem ko bi gospodarski del stare zgradbe porušil in zgradil novega, oziroma ali je mogoče staro zgradbo še adaptirati, zdaj ko je postavljena nadomestna zgradba? Vnaprej hvala za Vaš trud.

 
Zakon o graditvi objektov definira nadomestno gradnjo kot izvedbo del, ko se na mestu poprejodstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani.

 

Gre torej za to, da se objekt v celoti podre in na njegove mestu zgradi nov objekt. Omenjate stanovanjski in gospodarski objekt. V kolikor gre za tako ločeni stvari, da jih je mogoče ločeno obravnavati – 2 poslopja potem je možno, da vi dobite posebno gradbeno dovoljenje za adaptacijo.

 

Svetujemo vam, da pogledate podrobno bratovo  gradbeno dovoljenje. če to vsebuje celotne poslopje (se pravi tako stanovanjski kot gospodarski del) potem bo o­n v okviru svoje gradnje moral oboje podreti. V tem primeru vi ne morete dobiti posebnega dovoljenja za adaptacijo, saj bo brat objekte porušil.

 

Možnost pa obstaja, da brat vloži zahtevo za spremembo gradbenega dovoljenja, tako da se bo porušil le gospodarski del, stanovanjski del pa adaptiral, vendar pa bo v tem primeru potrebno še enkrat čez cel postopek pridobivanja (ponovno vložiti zahtevo itd.)

  
 
Vprašanje poslal: MV
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas