Nadomestna gradnja - novogradnja

Imamo staro hišo zgrajeno leta 1950. Radi bi gradili novogradnjo pa nimamo soglasja za dostop do javne ceste.Časa za novogradnjo nimamo.Ali lahko pričnemo z nadomestno gradnjo, glede na to da nimamo uradno dostopa do javne ceste, soglasja pa nam tudi ne uspe pridobiti,sodišča pa so počasna.Na kakšen način lahko v primeru nadomestne gradnje dosežemo, da star obstoječ objekt po zgraditvi novega ne porušimo, ter da postaneta oba legalna.Cena?Ali je izvedljivo?Hvala za pomoč.
Nadomestna gradnja - novogradnja
 
31.12.2007 je bila objavljena Sprememba Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), ki še posebej popravlja vsa določila sedaj veljavnega zakona v delu, kjer govori o nadomestnih gradnjah.
 
Med drugim so sestavljalci med drugim zapisali:
Z dnem začetka uporabe tega zakona se za potrebe izdajanja gradbenega dovoljenja šteje, da pojem nadomestna gradnja pomeni odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta. Če je v prostorskem aktu navedeno, da se lahko izvaja samo nadomestna gradnja, to ne glede na določbe v prostorskem aktu pomeni, da se lahko obstoječi objekt odstrani in na mestu poprej odstranjenega objekta postavi nov objekt, ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu objektu.
(2) Za nadomestne gradnje, ki bodo zgrajene na podlagi gradbenih dovoljenj, izdanih do začetka uporabe tega zakona oziroma gradbenih dovoljenj, ki bodo izdana po dnevu začetka uporabe tega zakona na podlagi določb ZGO-1, se lahko izreče inšpekcijski ukrep nelegalne gradnje, če objekt, ki se nadomešča, pred začetkom uporabe nadomestnega objekta ni bil odstranjen.
 
Zakon stopi v  veljavo 15. januarja 2008, v uporabo pa 15. aprila 2008.
 
Poleg tega pa smo vas dolžni opozoriti, da tudi za nadomestno gradnjo potrebujete enake projekte kot za novogradnjo samostojne hiše - razlika je le v pogojih soglasodajalcev in obračunu komunalnega prispevka.
  
 
Vprašanje poslal: cekita
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas