Nadomestna gradnja - hišna številka

Spoštovani, leta 1980 smo se preselili v novo hišo, ki je bila nadomestna gradnja. Stare hiše do sedaj še nismo porušili, prav tako nova hiša nima hišne številke ( hišna št. je še vedno na stari hiši). Kaj narediti? Hvala za odgovor in lep pozdrav
Nadomestna gradnja - hišna številka

  
Odgovor ste zapisali že v vprašanju in ga imate zapisanega tudi v gradbenem dovoljenju - tudi tam so vam zapisali kaj morate storiti s starim objektom po izgradnji novega.
 
Ali kot piše v Zakonu o graditvi objektov:
7.3. NADOMESTNA GRADNJA je izvedba del ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani;

 

 
Vprašanje poslal: M.F.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas