Lopa

Pozdravljeni, doma imamo dotrajano lopo velikosti cca 50m2. Ker je v slabem stanju bi jo moral podreti in ponovno zazidati novo. Lopa je bila zgrajena leta 1964 in je tudi vrisana na geodetski upravi. Zanima me če potrebujem kakšne papirje. Lp.Marjan
Lopa

 
Gradbeni zakon je v vašem primeru dokaj jasen ... Vaš primer spada v 35. točko 3.člena
35.   rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev;:

Kar sledi v 4. členu je bolj pomembno:
(1) Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta je treba:
-        imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje in
-        začetek gradnje objekta prijaviti v skladu s 63. členom tega zakona.
(2) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka spremembe namembnosti objekta ni treba prijaviti.
(3) Gradnjo je treba izvajati skladno z gradbenim dovoljenjem.

 

 

 
Vprašanje poslal: M.M.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas