Korekcijski faktor

Kakšen je korekcijski faktor za balkon (za poračun stroškov, ki se delijo na m2)?
Korekcijski faktor

Za balkone se uporablja tri korekcijske faktorje, ki so odvisni od same lege balkona na objektu.

  1. v kolikor je balkon "povezan" z objektom zgolj na eni strani (preostale tri so proste) znaša korekcijski faktor       0,25
  2. če je balkon "povezan" z objektom na dveh straneh (na dveh stranicah vpet v objekt, preostali dve sta prosti) znaša korekcijski faktor     0,50
  3. pri zadnjemu primeru balkona, t.i. loži, kjer so tri stranice vpete v objekt, prosta pa le ena, je potrebno upoštevati korekcijski faktor        0,75

    

 
Vprašanje poslal: I.Š.
Odgovor: GRADIMO.com
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas