Količnik za izračun kvadrature

Kje bi dobila podatek o višini količnika za izračun kvadrature pri izdelavi etažnega delilnega načrta? (npr. če je balkon pokrit je kvadratura balkona pomnožena z 0,50, če je balkon odkrit je kvadratura balkona pomnožena z 0,25 - to bi bilo za kvadraturo balkona 22,00 m2 v prvem primeru bi se upoštevalo 11,00 m2 v drugem pa 5,50 m2)

Lep pozdrav!
Količnik za izračun kvadrature

Na podobno vprašanje smo že odgovorili z navedbo uporabe vseh treh količnikov.

Naj zgolj dopišemo, da količnik kvadrature balkona ne upošteva pokritje ali nepokritje balkona, temveč zgolj upošteva tlorisne dimenzije in je odvisen od položaja-lege balkona na objektu.

  

 
Vprašanje poslal: mateja-lucija
Odgovor: GRADIMO.com
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas