Kdaj začetek gradnje?

Ali lahko po pridobljenem gradbenem dovoljenju takoj zakoličimo in pričnemo z izkopom ali potrebujem kako soglasje upravne enote. Zasledila sem obrazec priglasitev del vendar ne omenja nobene novogradnje. Hvala za odgovor

 
Po novem Zakon o graditvi objektov - uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/04) lahko investitor prične z gradnjo takoj ko gradbeno dovoljenje postane dokončno in še pred njegovo pravnomočnostjo. To pomeni takoj, ko ga ni mogoče več spodbijati s pritožbo:

  • pritožba v zakonsko določenem roku ni bila vložena
  • pritožba je bila zavrnjena
      
Gradbeno dovoljenje postane pravnomočno šele ko ga ni več mogoče spodbijati z rednimi pravnimi sredstvi.
 
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Gradbeni nadzor Ekobus Gradite ali prenavljate?
Hišni mojster Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradbeni nadzor Ekobus Gradite ali prenavljate?
Izdelava fasad Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?