Kdaj začetek gradnje?

Ali lahko po pridobljenem gradbenem dovoljenju takoj zakoličimo in pričnemo z izkopom ali potrebujem kako soglasje upravne enote. Zasledila sem obrazec priglasitev del vendar ne omenja nobene novogradnje. Hvala za odgovor

 
Po novem Zakon o graditvi objektov - uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 102/04) lahko investitor prične z gradnjo takoj ko gradbeno dovoljenje postane dokončno in še pred njegovo pravnomočnostjo. To pomeni takoj, ko ga ni mogoče več spodbijati s pritožbo:

  • pritožba v zakonsko določenem roku ni bila vložena
  • pritožba je bila zavrnjena
      
Gradbeno dovoljenje postane pravnomočno šele ko ga ni več mogoče spodbijati z rednimi pravnimi sredstvi.
 
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas