Gradnja v lastni režiji po novem zakonu?

Pozdravljeni, zasledil sem nekaj vprašanj in vaših odgovorov na temo gradnje v lastni režiji, - ALI SI LAHKO HIŠO ZIDAM SAM? - GRADNJA HIŠE V LASTNI REŽIJI - GRADNJA V LASTNI REŽIJI žal pa nisem nikjr zasledil datumov objave, zato bi vas prosiil v kolikor utegnete za informacije glede gradnje lastni režiji za enostavni objekt pritlične družinske hiše brez kleti in koristne površine 196m2? Kdo od sorodnikov, prijateljev in sosedov ti lahko pomaga pri gradnji kot suport pri zidanju, pokrivanju,...? Za vaš hiter odziv se vam v naprej najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam
Gradnja v lastni režiji po novem zakonu?
   
Na kratko: ŽAL NE!
 
Če pa pobliže pogledamo 14. člen gradbenega zakona (GZ), ki govori o vodji del oz. vodji gradnje, nam je takoj jasno zakaj ne. 
  
Vodja gradnje odgovarja za:
  • v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotavlja kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana s tem zakonom,
  • izvaja gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in skladno z njim, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo, predpisi ter pravili stroke,
  • vodi gradbeni dnevnik,
  • prevzame zakoličbo na terenu,
  • pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,
  • zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečuje čezmerne obremenitve okolja,
  • izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,
  • po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi,
  • podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti.

Vodja del mora biti stalno zaposlen pri izvajalcu del, mora biti vpisan v sezname vodij del pri ustrezni zbornici (IZS, OZS ali GZS) ter imeti veljavno zavarovanje odgovornosti.
   

 
Vprašanje poslal: M.R.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas