Gradnja v lastni režiji in obveznost izvajlcev pri objektu >250m2

Ali lahko, če je uporabna površina objekta večja od 250 m2 (torej gradnja v lastni režiji po zakonu ni dovoljena), določena dela upravljamo sami. Npr. ko so moji starši gradili hišo so sami (z znanci) zalili temelje in ploščo, napeljali elektriko in vodo... za ostale zadeve pa so najeli izvajalce... Ali lahko ta dela (izdelam temelje, napeljem elektriko...) opravim "sam" tudi po novem ZGO-1 ali moram obvezno najeti izvajalca?
Gradnja v lastni režiji in obveznost izvajlcev pri objektu >250m2

  

Gradnja v lastni režiji pomeni, da investitor kot fizična oseba sam, s pomočjo družinskih članov oziroma s sosedsko pomočjo, ali društvo s pomočjo svojih članov, gradi objekt, ki ga potrebuje samo za lastne potrebe prebivanja oziroma opravljanje društvene dejavnosti.

  

To torej pomeni, da omenjenih del ne morete opraviti sami ali ob pomoči zgoraj navedenih oseb, temveč potrebujete za to izvajalce, ki imajo registrirane ustrezno dejavnosti, ki jih opravijo za vas kot za investitorja.

 

Je pa možen dogovor s posameznim izvajalcem, da določena dela kljub sklenjeni pogodbi za izvedbo izvedete sami, čeprav vam zalitje plošče v režiji prijateljev in znancev odsvetujemo.
Danes se beton meša v betonarnah s preizkušenimi in atestiranimi mešanicami ter transportira na gradbišče v avtomešalnikh, ki preprečujeje segregacijo betona. Sama vgradnja betona v cca 100 m2 veliko ploščo traja od 45 minut do 90 minut, tako da se prijateljev in znancev ne splača klicati samo na malico.
 
Se pa pri vsem tem poraja tudi vprašanje kvalitete izvedbe in kdo bi za dela, ki ste jih opravili vi sami, kasneje ob morebitnih napakah prevzel garancijo?

 


 
Vprašanje poslal: Domen Kleva
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas