Gradnja na podlagi priglasitve del

Kakšen objekt lahko zgradimo na podlagi priglasitve del - ali je res da lahko postavimo na zemljišče le čebelnjak?
Gradnja na podlagi priglasitve del

 
Na podlagi priglasitve del in v skladu s prostorskimi akti lahko na zemljišče postavite enostavni objekt, to so po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi  zemljišči naslednji objekti:
    1. pomožni objekti, med katere sodijo:
    – objekti za lastne potrebe,
    – ograje,
    – pomožni infrastrukturni objekti in
    – pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;
    2. začasni objekti, med katere sodijo:
    – začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi,
    – začasni objekti, namenjeni prireditvi in
    – začasni objekti, namenjeni skladiščenju;
    3. vadbeni objekti, med katere sodijo:
    – vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem in
    – vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč;
    4. spominska obeležja;
    5. urbana oprema.
 
Pravilnik si lahko ogledate tukaj oz na straneh Uradnega lista RS.
 
Naj vam tukaj navedemo zgolj objekte za lastne potrebe:

  1. bazen, to je montažni ali obzidan prostor za vodo, namenjen kopanju, če je njegova tlorisna površina do 30 m2, globina pa do 1,5 m, merjeno od roba do dna;
  2. drvarnica, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za hrambo trdega kuriva, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;
  3. garaža, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje osebnih motornih vozil, če je njena tlorisna površina do 30 m2, višina do 3 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m, pri večjem razponu pa morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;
  4. lopa, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje orodja, vrtne opreme in podobno, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;
  5. nadstrešek, to je manjša streha, odprta ali deloma zaprta, pred vhodom v objekt, ali nad gostinskim vrtom, ali namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova tlorisna površina do 20 m2, njegova konstrukcija postavljena na zemljišče, višina in razponi pa enaki kot pri garaži;
  6. steklenjak, to je s steklom pokrit prostor za gojenje vrtnin in drugih rastlin ali narejen kot zimski vrt, če je njegova tlorisna površina do 30 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;
  7. rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, s priključkom na objekt, če je njegova prostornina do 5 m3;
  8. uta oziroma senčnica, to je manjša, navadno lesena, delno odprta pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen sedenju in počitku, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m.

Podrobnosti si preberite s klikom  tukaj oz na straneh Uradnega lista RS.
  

 
Vprašanje poslal: Marko
Odgovor: Domen
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas