Gradnja in poseg v služnostno zemljišče

Sosed je že pred leti posegel z gradnjo škarpe v parcelo, na kateri imamo še drugi vknjiženo služnost in to tako, da je zožal dovozno pot za več kot en meter. Sedaj je to parcelo sicer kupil a pod pogoji, da služnosti ostanejo. Predkupno pogodbo je imela le občina, ki je odstopla od odkupa, vsi ostali za prodajo nismo vedeli. Ali ima pravico obdržati obstoječo škarpo in s tem ožati dodeljeno in izmerjeno dovozno pot? Koliko od služnostnega zemljišča se lahko gradi objekt-hiša?
Gradnja in poseg v služnostno zemljišče
   
Termina služnostno zemljišče zakonodaja ne pozna - je le lastniško zemljišče, na katerem imajo služnostno pravico tretje osebe.
  
Vsak lastnik lahko počne na svojem zemljišču karkoli, če le ne posega v služnostne pravice, ki morajo biti zavedene v zemljiški knjigi!
 
V kolikor pa s svojimi posegi posega v vknjižene služnostne pravice, ga je potrebno na to opozoriti - pa četudi preko odvetnikov in sodišča.
  

 
Vprašanje poslal: marija
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas