Gradbiščni kontejner z nadstreškom

Zanima me kaksno dovoljenje potrebujem za postavitev kovinskega gradbenega kontejnerja na lesene podstavke,mere kontejnerja 6x2.5 metra. Kontejner bi pokril s streho in podaljsal streho da bi imel pokrito 18m2 pred kontejnerjem , skupaj tloris strehe 6.5x6.5 m. Zadeva bi sluzila shrambi orodja in pesjaku. Hvala za odgovor.
Gradbiščni kontejner z nadstreškom

 
V Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (dosegljiva je tukaj) je med drugim zapisano.

6. člen
(enostaven objekt)

(1) Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Enostavni objekti so navedeni v prilogi 2 te uredbe.
(2) Poleg enostavnih objektov iz priloge 2 te uredbe je enostaven tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju.
(3) Objekti iz prvega in drugega odstavka tega člena, za katere je predpisana pridobitev soglasja v varovalnem pasu ali varovanem območju, se štejejo za enostavne objekte samo pod pogojem, da je tako soglasje pridobljeno.
(4) Če se objekt iz prvega ali drugega odstavka tega člena gradi na območju obstoječe pozidave, pridobitev soglasij iz prejšnjega odstavka ni potrebna, razen če umestitev enostavnega objekta posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja.

Enostaven objekt je majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenjena bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, objekti v javni rabi) površine do vključno 30 m2, kot so garaža, lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, senčnica, letna kuhinja, savna, fitnes, zimski vrt, vetrolov.
 

 
Vprašanje poslal: R.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas