Gradbeno dovoljenje

Kaj pomeni navedba v gradbenem dovoljenju za gradnjo trgovsko poslovno stanovanjskega objekta: 8. Investitor mora pridobiti dopolnilno gradbeno dovoljenje za dokončanje trgovsko poslovno stanovanjskega objekta z zunanjo ureditvijo."pod obrazložitvijo": .. da je začasno oproščen plačila sorazmernega deleža za pripravo in opremo stavbnega zemljišča s strani Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale?
 
Očitno je šlo v tem primeru za gradbeno dovoljenje za samo določena dela. Dela dokončanja in zunanje ureditve v tem gradbenem dovoljenju niso bila vključena.
 
Zato mora investitor za ta dela pridobiti dopolnilno gradbeno dovoljenje, drugače bo šlo v tem delu za črno gradnjo. Ker za določen del očitno ni bilo izdano gradbeno dovoljenje, tudi ni bilo podlage za plačilo za opremo stavbnega zemljišča. Zato bo, ko bo izdano dopolnilno gradbeno dovoljenje občinski sklad odmeril še prepostanek zneska za opremo stavbnih zemljišč.
 
 
Vprašanje poslal: Katja Kovačič
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas