Frčada - izdelava

Stranka želi v obstoječo strešno konstrukcijo vgraditi dve frčadi dim. pribl. 7m x 2m. Višina slemena bo ostala nespremenjena. Ali zato potrebuje gradbeno dovoljenje ali bi zadostovala priglasitev del?
Frčada - izdelava
 
Streha je takorekoč imenovana kot 5. fasada na objektu in je v gradbenem dovoljenju posebej zapisana. Že iz tega lahko povzamemo, da je za kakršnokoli spremembo na strehi potreben projekt in gradbeno dovoljenje.
 
Kaj spada pod vzdrževalna dela, za katera ne potrebujete gradbenega dovoljenja, si lahko preberete tukaj.  
 
Vprašanje poslal: R.E.R.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas