Dvig strehe

Rada bi uredila podstrešje v bivalno mansardno, zaradi pridobitve višine bi rada dvignila streho za pol metra. Ali za to potrebujem gradbeno dovoljenje in soglasje sosedov? objekt je od meje sosedov oddaljen 5 metrov.
Dvig strehe
  
V Zakonu o graditvi objektov je jasno in razločno zapisano kaj so vzdrževalna dela - ta zapis je dosegljiv tudi tukaj - z rednimi in investicijskimi vzdrževalnimi deli se lahko začne brez gradbenega dovoljenja in brez pridobitve lokacijske informacije.
 
Vse kar je pa drugače - v vašem primeru to tudi je, ker spreminjate zunanje mere objekta (višina slemena je celo pogojena s prostorskim načrtom) - je pa potrebno reševati z gradbeno dokumentacijo in gradbenimi dovoljenji.
 
 
Vprašanje poslal: J.N.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas