Dovoljenje za prizidek

Spoštovani. Kakšni so pogoji za postaitev prizidka h hiši? Se zahvaljujem. Lep pozdarv
Dovoljenje za prizidek
 
Naj odgovorimo na kratko:
- pogoji lokalne skupnosti (zazidalni načrt, stopnja pozidanosti, pogoji soglasodajalcev, ...)
- izbira projektanta in izdelava projekta za gradbeno dovoljenje
- pridobitev soglasij sosedov
- pridoitev gradbenega dovoljenja
- izbira izvajalca in gradnja  
  
Torej je vaša prva pot po lokacijsko informacijo na vašo občino.
(Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Čeprav pridobitev lokacijske informacije ni več obvezna, predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, o namenski rabi prostora, o območjih varovanj in omejitev, o vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen, o prostorskih ukrepih ter glede sprememb in dopolnitev oziroma glede priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.)
 
Od vsebine tega dokumenta je pa odvisna nadalevanje postopkov - po zgornjih korakih.
  
 
Vprašanje poslal: A.T.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Izdelava fasad Omisli.si Iščete ponudbe preverjenih izvajalcev?
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje