Dovoljenje za postavitev objekta

Imam parcelo na kateri bi rad postavil brunarico. Zanima me, kaj moram narediti za pridobitev dovoljenja za postavitev takega objekta.
Dovoljenje za postavitev objekta
  
Ko namerava investitor graditi objekt ali napravo ali drugače trajno posegati v prostor, s čimer spreminja namensko rabo, bivalne in delovne pogoje, ekološko ravnovesje ali krajinske značilnosti (brunarica kakršnekoli velikosti vsekakor spada v ta razred) , je potrebno pridobiti lokacijsko dovoljenje.
  
Za to potrebuje dokazilo, da ima pravico graditi na zemljišču (zemljiškoknjižni izpisek ali overjeno pogodbo). Na podlagi lokacijskega dovoljenja, projektne dokumentacije ter soglasja prizadetih organov in organizacij investitor pridobi gradbeno dovoljenje.
  
Šele pravnomočno gradbeno dovoljenje je podlaga za začetek gradnje.
 
Vprašanje poslal: Mitja šKERGET
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas