Dovoljenje vseh solastnikov

Pozdravljeni. Zanima me, če je za pridobitev gradbenega dovoljenja v večstanovanjski hiši potrebno soglasje vseh lastnikov stanovanj, tudi če je le teh 100 ali pa le 5, ali je dovolj večina? V primeru če soglasja ne dobimo le od enega lastnika, od vseh ostalih pa, se torej za gradbeno dovoljenje ne da zaprositi? Gre za gradnjo balkona.
Dovoljenje vseh solastnikov
  
Na žalost je trenutno še vedno veljaven Stanovanjski zakon iz leta 2003 (v pripravi je sicer nov, ampak se še ne ve kdaj bo dokončno pripravljen in usklajen, kaj šele kdaj bo stopil v veljavo).

Za katere odločitve zadošča določen delež pridobljenih soglasij?

S soglasjem več kot 50 odstotkov po solastniških deležih etažni lastniki odločajo o vseh poslih rednega upravljanja (obratovanje, vzdrževanje stavbe, določitev in razrešitev upravnika, določitev in razrešitev nadzornega odbora, oddajanje skupnih delov v najem, sprejemanje načrta vzdrževanja, odločanje o morebitnih povišanih vplačilih v rezervni sklad, sprejemanje hišnega reda, vgradnja dodatnih merilnih naprav, ki omogočajo posredno določanje porabe).
Več kot 75-odstotno soglasje je potrebno za sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih, za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja (po 14. členu Stanovanjskega zakona), za zavarovanje stavbe in za izvedbo izboljšav, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.

S soglasjem vseh oziroma s 100-odstotnim soglasjem se sprejema sporazum o določitvi ali spremembi solastniških deležev, sprememba razmerja med skupnimi in posameznimi deli, omejitve rabe posameznih delov (prepoved uporabe stanovanja v druge namene), omejitve rabe skupnih delov (prepoved uporabe skupnih delov v druge namene), sporazum o določitvi posebnih skupnih delov ter solastniških deležev na posebnih skupnih delih, uporaba stanovanja v druge namene, za vsa gradbena dela in izboljšave, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje, ter za določitev upravnika v stavbah, kjer to po zakonu ni obvezno.

Še naše opozorilo: z izgradnjo balkona si boste povečali uporabno površino stanovanja, na kar je vezanih kar nekaj stroškov: od komunalnega prispevka do povečanja vašega deleža pri skupnih stroških glede na vaše stroške novo izdelani etažni načrt objekta in popravljenimi deleži posameznih lastnikov.
   
 
Vprašanje poslal: Z.L.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas