Dovoljenja za sončno elektrarno

Želim postaviti fotovoltaične celice na travniku, velikosti cca.1ha. Raba kmetijske površine bi ostala enaka. Parcela je od gospodarskega poslopja oddaljena približno 20 m. Ali potrebujem gradbeno dovoljenje ?
Dovoljenja za sončno elektrarno
  
Gelde na dejstvo, da se sončna elektrarna posatvlja za  dobo daljšo od petih let (povračilo večine stroškov postavitve), bi bilo smiselno na upravni enoti zaprositi za njihovo mnenje.
  
Bolje, da predhodno razjasnite vsa vprašanja - kajti travnik po postavitvi fotovoltaičnih celic dejansko ne bi bil več travnik (tudi trava bi zaradi osenčenja uspevala slabše) temveč bi se ga lahko smatralo kot objekt sončne elektrarne. Iz vašega vprašanja tudi ni razvidno kako bodo te celice postavljene na travniku (predvidevamo da na kakšno masivno konstrukcijo?) - tudi iz tega podatka bi se dalo sklepati kakšen objekt to na koncu tudi bo.
 
Po našem mnenju in razumevanju predpisov za postavitev celic potrebujete gradbeno dovoljenje - mogoče ne tudi plačila spremembe namembnosti.
  
 
Vprašanje poslal: Mirko
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas