Dovoljenja za preureditev stanovanja

Zanima me, kakšna dovoljenja so potrebna, če v stanovanjskem bloku iz večsobnega stanovanja uredim dve manjši stanovanski enoti. Šlo bo za prezidavo, stene se ne bodo rušile, potrebno pa je zgraditi tudi dodatno kopalnico in WC.
Dovoljenja za preureditev stanovanja
 
Po našem mnenju gre v vašem primeru za adaptacijo na obstoječem objektu, za katero zadošča zgolj pridobitev odločbe o dovolitvi priglašenih del, saj s tem posegom ne boste spreminjali izgleda objekta, prav tako ne boste rušili nobenih sten in tako ne boste vplivali na statiko objekta.
Vendar pazite kje boste postavili to vašo predelno steno - zaradi statičnega vpliva na spodnjo medetažno konstrukcijo - za več povprašajte nližnjega statika.

Zakon o graditvi objektov namreč določa, da je odločbo o priglasitvi del potrebno pridobiti za vse posege v prostor za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Taka dela so:
  • vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se znatneje ne spremeni zunanjost objekta;
  • dela, ki so s posebnimi
  • predpisi določena kot vzdrževalna dela; adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov;
  • postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno; postavitev spominskih plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del;
  • postavitev pomožnih objektov.
 
Vprašanje poslal: Kakšna dovoljenja
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas