Dovoljenja

V hiši mojih staršev bi si radi v prvem nadstropju in podstrešju uredili stanovanje. Za to bi radi naredili svoj vhod - stopnice na že obstoječi vetrolov, ki bi ga eventuelno tudi nadzidali, teraso, ki bi jo podprli z dvema stebroma, izolirali podstrešje, ki bi ga povezali s streho že obstoječe drvarnice. Enkrat bomo dodali tudi izolacijo na že obstoječo fasado, ki nima izolacije. Katera dovoljenja moramo pridobiti? Ali lahko projektant naredi projekt za vse stvari hkrati in tako za vse hkrati pridobimo tudi gradbeno dovoljenje, ali je potrebno za vsako stvar posebej. Zanima me tudi, koliko (približno) stanejo papirji za takšna dela.
Dovoljenja
  
Potrebovali boste projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
 
Gradnja novega objekta in rekonstrukcija objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Objekte je treba projektirati in zgraditi oziroma rekonstruirati ter jih uporabljati tako, da bodo skladni s prostorskimi akti.
 
Preden pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, mora preveriti tudi ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta, če se gradi nov objekt ali če se objekt prizidava, nadzidava ali rekonstruira tako, da se zato spreminjajo osnovni parametri obstoječih priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo.
 
Pri ponudbi za projektno dokumentacijo morate biti pozorni na vsebino ponudbe, kaj vse projekt vsebuje. Cena ne sme biti prvi, edini in zadnji odločilni faktor, kajti če je projekt pomanjkljiv je lahko v končni fazi gradnja tudi dražja, objekt pa nekvaliteten. Cena je odvisna od velikosti, zahtevnosti in želja posameznika.
  
Svetujemo vam da se posvetujete z projektnim podjetjem, ki vam bo na podlagi podrobnejših informacij pripravil konkretno ponudbo.
 

Inpro 22 projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o.
Tel: 040 169 112
Parmova 41
1000 Ljubljana
www.inpro-projektiranje.si
info@inpro-projektiranje.si
    

Potre bujete gradbeno dovoljenje? Mogoče samo idejno zasnovo? Bi radi legalizirali svoj objekt?

 
Vprašanje poslal: Irena Zajec
Odgovor: Inpro 22
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas