Dokumentacija za postavitev ograje

Vem, da ste na to vprašanje že odgovorili, vendar me zanima, kako je sedaj s tem, ko priglasitev del ne obstaja več. Zanima me tudi, kakšna dokumentacija je potrebna za gradnjo zunanje garaže in koliko mora biti oddaljena od meje. Je tu potrebno soglasje sosedov?
Dokumentacija za postavitev ograje
     
Potrebna dokumentacija je odvisna od velikosti garaže. Načeloma bi zadoščala lokacijska informacija, za katero zaprosite na občini in navedeta, da bi radi postavili nov objekt. Če je iz nje razvidno, da garaža želenih dimenzij ni v nasprotju s prostorskimi plani občini potem jo lahko zgradite. V tem primeru govorimo o enostavnem objektu in ne potrebujete soglasja sosedov.
1.9. ENOSTAVNI OBJEKT je konstrukcijsko manj zahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbeno-tehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje; enostavni objekti se razvrščajo na pomožne objekte, začasne objekte, vadbene objekte, spominska obeležja in urbano opremo;
   
Če pa bi šlo za manj zahteven objekt je potrebno gradbeno dovoljenje. Razliko si lahko pogledate v rubriki Slovarček.

Naj pa vas opozorimo, da dokler ne bo sprejet enoten pravilnik za celo Slovenijo, si lahko podrobneje za kateri objekt gre razlaga vsaka občina drugače. Svetujemo vam, da zaprosite za zgoraj omenjeno lokacijsko informacijo, če ta slučajno ne bo zadoščala, bo to iz samega odgovora občine razvidno.

Kar pa se tiče oddaljenosti od meje. Zakon določa, da mora objekt stati od meje najmanj 1,5. če pa ga želite postaviti bližje potrebujete soglasje soseda.
  

 
Vprašanje poslal: jani
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas