Dokumentacija, ki jo je prodajalec dolžan predati kupcu ob predaji in prevzemu novogradnje, grajene po sistemu na ključ

Zanima me kakšno dokumentacijo mi je prodajalec dolžan izročiti ob predaji novogradnje grajene po sistemu na ključ. Za odgovor se vnaprej zahvaljujem.
Dokumentacija, ki jo je prodajalec dolžan predati kupcu ob predaji in prevzemu novogradnje, grajene po sistemu na ključ

   
Prodajalec vam mora ob predaji objekta izročiti enake dokumente, kot da bi on sam pridobival uporabno dovoljenje.

Vsebina vloge:

 • navedba, da je objekt zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem
 • številka in datum gradbenega dovoljenja
 • projektant projekta za izvedbo
 • projektant projekta izvedenih del
 • podatki o izvajalcu/ih

   
Priloge:

 • projekt izvedenih del,
 • izjava nadzornika, s katero potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe, ki so skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,
 • gradbeni dnevnik,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
 • dokazilo o zanesljivosti, 
 • projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta (tega dokumenta ni treba predložiti, kadar gre za lastno gradnjo),
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča,
 • za objekt z vplivi na okolje mora investitor priložiti tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, če so meritve predpisane,
 • drugi podatki in dokazila, če tako določa zakon.
      
 
Vprašanje poslal: Monika
Odgovor: Domen
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas