Dimnik

Pozdravljeni. Imam vprašanje glede dimnika in sicer; živim v strnjenem naselju v centru mesta. Sosed ima dimnik, ki je približno 2 metra nižji od slemena strehe, streha ima večji naklon kakor 20˚. Kurijo na drva in oglje, predvidevam. Problem je, da imamo vhod v hišo vzporeden z dimnikom, smrdi nam v verando, kjer sušimo perilo. Zanima me ali so dejstva, ki sem jih navedla dovolj za prijavo na inšpekcijo in na katero inšpekcijo se naj obrnem? Hvala! Lep pozdrav!
Dimnik
 
Najprej nekaj splošnega o dimnikih.
 
Višina dimnika
Višina dimnika je navadno določena z višino zgradbe. Zaradi neugodnega vpliva vetra in lege sosednjih zgradb je potrebno upoštevati nekatera dodatna priporočila o višini dimnika. Glede na to, na katerem mestu dimnik predre streho, so s slike razvidne priporočljive višine dimnika nad streho.

Lokacija dimnika
Lokacija dimnika v zgradbi je navadno odvisna od lokacije kurilnice. Priporočljivo je, da je dimnik v notranjosti zgradbe. Stene dimnika, ki so izpostavljne zunanjim vremenskim vplivom, se v času nizkih zunanjih temperatur hitreje ohlajajo in dimnim plinom odvzemajo njihovo toploto. To povzroči hitro ohlajanje dimnih plinov, katerih temperatura še pred izstopom iz dimnika pade pod temperaturo kondenzacije. Vodna para v dimnih plinih kondenzira na stenah dimnika kar povzroča poškodbe. Kolikor je dimnik na zunanji steni zgradbe ali je celo prostostoječ, ga je potrebno dodatno toplotno izolirati.
 
Glede vašega vprašanja - najprej je potrebno preveriti kateri objekt je bil zgrajen prej, potem se pa poskusiti dogovoriti s sosedom o sanaciji - nadvišanju dimnika, če je to seveda mogoče brez stroškov pri zamenjavi kotla. Drugače vam pa preostane druga pot in sicer tožba.
 
Glede na opisano, gre v vašem primeru za vznemiranje, ki je določen v 73. členu Stvarnopravnega zakonika in sicer:
  1. Zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode.
  2. Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se morajo izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.
 
Vsak ima torej pravico, da uporablja svoje zemljišče ali svoje stanovanje kot želi, vendar pa je njegova lastninska pravica omejena z lastninsko pravico drugega. Torej izvrševati mora svojo pravico tako, da pri tem ne omejuje izvševanja lastninske pravice drugega.  Zato se mora vaš sosed vzdrževati dejanj, ki niso v skladu s krajevnimi običaji (kaj točno je to se določa vsakič posebej v praksi ) in jo opravljati na način, ki najmanj vznemirja druge.
 
Vprašanje poslal: U.M.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas