Prijava črne gradnje

Zanima me točen podatek kam prijavim človeka, ki je hišo postavil na črno brez dovoljenja in prebiva v njej?
Prijava črne gradnje
 
Vsako prijavo lahko posredujete pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti na tisto območno enoto Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor (IRSPEP), ki pokriva področje prijave.
 
Prijavo opremite s čim več podatki. Iz prijave bi morala biti razvidna lokacija - identifikacija objekta oziroma spornih del, po možnosti investitor (izvajalec), opis del, drugi podatki, pomembni v povezavi s stanjem predmeta prijave. Kolekov za prijavo ni potrebno posredovati, saj je prijava zgolj informacija (indic) inšpektorju, ki deluje v javnem interesu. Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.
  
     
vir: www.ipep.gov.si/
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ