Prijava črne gradnje

Zanima me točen podatek kam prijavim človeka, ki je hišo postavil na črno brez dovoljenja in prebiva v njej?
Prijava črne gradnje
 
Vsako prijavo lahko posredujete pisno, po telefonu, osebno ali po e-pošti na tisto območno enoto Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor (IRSPEP), ki pokriva področje prijave.
 
Prijavo opremite s čim več podatki. Iz prijave bi morala biti razvidna lokacija - identifikacija objekta oziroma spornih del, po možnosti investitor (izvajalec), opis del, drugi podatki, pomembni v povezavi s stanjem predmeta prijave. Kolekov za prijavo ni potrebno posredovati, saj je prijava zgolj informacija (indic) inšpektorju, ki deluje v javnem interesu. Inšpektor je po določbi 2. odstavka 16. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.
  
     
vir: www.ipep.gov.si/
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas