Črna gradnja betonskega nadstreška

Spoštovani
Zanima me ali lahko sosed gradi manj kot meter stran od parcelne meje garažo in betonski nadstrešek dolg nekaj metrov brez dovoljenj oziroma soglasij. Zanima me tudi ali ima lahko deževnico s strehe garaže speljano v cisterno za vodo prav ob parcelni meji.
Črna gradnja betonskega nadstreška
  
Načeloma ne. Gradnjo takega objekta bi moral vsaj priglasiti na Upravni enoti, kjer bi mu postavili pogoje za minimalne odmike od parcelnih mej.
  
Za enostavne objekte - pomožni, začasni, vadbeni objekti, spominsko obeležje (pomen izrazov je opredeljen v 2. členu ZGO) ni potrebo gradbeno dovoljenje, če investitor pred začetkom gradnje na pristojni občini pridobi lokacijsko informacijo iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in če je njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ki ga bo v roku treh mesecev po uveljavitvi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS 110/02) izdal minister, pristojen za prostorske in gradbene zadeve.   več ...
  
 
Vprašanje poslal: B.C.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Nadzornik Ekobus Nadzornik Žiga se za gradnjo res pobriga!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah