Ali lahko postavim pasjo uto?

Na vrtu bi radi postavili pesjak za našega novega ovčarja. Ali obstajajo kakšne zakonske norme o največji velikostič Potrebujemo kakšno dovoljenje?
Po P R A V I L N I KU
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči  spada PASJA HIŠA med:


Dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, za katera ni potrebno gradbeno dovoljenje in s katerimi se lahko začne brez pridobitve lokacijske informacije, so:
1. dela za lastne potrebe,
2. dela v zvezi z urejanjem javnih površin,
3. dela v javno korist in
4. dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin.

Izvedba obrtnih del, s katerimi se obnovi prostore v objektu in njegova zunanjščina ter uredi okolica objekta znotraj gradbene parcele, ki pripada objektu, če je bil objekt zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja in sicer:
– obnova poslovnega prostora, vključno s spremembo rabe oziroma obnova stanovanja, kot je prepleskanje sten in stropa, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobne izboljšave, ki sledijo napredku tehnike, če se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta,
– obnova fasade in strehe, če se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;
– tlakovanje oziroma drugačna utrditev dvorišča,
– zgraditev klančine ob vstopu v stavbo z namenom odprave grajenih oziroma komunikacijskih ovir,
– posodobitev vhodnih vrat v ograji oziroma nadomestitev klasičnih vratnih kril z drsnimi ali njihova drugačna avtomatizacija,
postavitev pesjaka oziroma pasje ute,
– ureditev odvodnjavanja dvorišča in
– ureditev vrta, kamor sodi saditev okrasnega drevja ter grmovnic, ureditev gredic za sajenje vrtnin in okrasnih rastlin, postavitev skalnjaka, okrasnega bazenčka oziroma vodnjaka, postavitev komposta, in izvedba drugih del, ki sodijo med vrtnarjenje, vključno z odkopavanjem in nasipavanjem zemljišč do višine oziroma globine 0,3 m z namenom ureditve gredic in vrtnih oziroma parkovnih poti, postavitev klopi in druge vrtne opreme;

 
Vprašanje poslal: Ivančič J.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas