Adaptacija, sanacija, rekonstrukcija

Namen imam kupiti bivalni vikend z zemljiščem okoli. Ker je vikend v slabem stanju, kevder je zelo ohranjen in še uporaben imam namen renovirati. Ker bi se rada izognila nadomestni gradnji zaradi dodatnih stroškov me zanima ADAPTACIJA,SANACIJA, REKONSTRUKCIJA. Lahko sama podrem do prve plate in na hitro zgradim iste mere do strehe?Saj ne bo noben vedel, da je bilo obnovljeno,a?Koliko lahko odstopajo mere 10%, da dodam še kakšen prostor?
Adaptacija, sanacija, rekonstrukcija

 
Naj najprej razjasnimo nekaj pojmov:

  • REKONSTRUKCIJA objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%
  • uporabljena izraza “adaptacija” in “obnova” v različnih sklonih in slovničnih številih pomenita “investicijska vzdrževalna dela” po določbah Zakona o graditvi objektov
    INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave

  
Za VZDRŽEVALNA dela ne potrebujete gradbenega dovoljenja, medtem ko je za REKONSTRUKCIJO potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

 
Vprašanje poslal: M.K.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas