10 letna garancija

Živim v pet let stari stanovanjsko poslovni stavbi. Pojavile so se težave na strehi, saj na nekaterih mestih ob vsakem dežju močno zamaka. Ali obstaja za tovrstne napake 10 letna garancija? Če je, v katerih primerih jo je še mogoče uveljavljati? Za odgovor se vam zahvaljujem
10 letna garancija
  
Hujše napake na nepremičnine, ki jih ni bilo možno odkriti ob prevzemu nepremičnine in se pokažejo v dveh letih od prevzema nepremičnine, so skrite napake (streha, fasada, instalacije in drugi vitalni deli). Prodajalec pa odgovarja tudi za napake v solidnosti gradnje, ki se pojavijo v 10 letih od prevzema nepremičnine. Kupec mora prodajalca obvestiti o skritih napakah s priporočeno poštno pošiljkonajkasneje v roku dveh mesecev, ko je napako ugotovil oz. v 6. mesecih, če gre za napako v solidnosti gradnje. Opisati mora, kakšna je napaka in ga pozvati k njeni odpravi. Prodajalec mora v roku enega meseca dostaviti kupcu obvestilo o vzrokih napake in načinu odprave, same napake pa mora odpraviti v roku dveh mesecev po prejemu obvestila, oz., če gre za napako, ki bistveno ovira normalno uporabo nepremičnine, takoj oz. v najkrajšem možnem času.
 
Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb /ZVKSES/  Ur.l. RS, št. 18/2004
Jamčevalni roki
23. člen
(1) Prodajalec odgovarja za napake nepremičnine, ki jih ni bilo mogoče ugotoviti ob prevzemu nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: skrite napake), če se skrite napake pokažejo v dveh letih od prevzema nepremičnine.
(2) Prodajalec odgovarja za skrite napake, ki imajo značilnost napak v solidnosti gradbe (662. člen OZ), če se te pokažejo v desetih letih od prevzema nepremičnine.
(3) Jamčevalni roki za skrite napake na skupnih delih stavbe z več posameznimi deli začnejo teči:
1. v primeru iz prvega odstavka 21. člena tega zakona: od dneva, ko je skupne dele prevzel upravnik,
2. v drugih primerih: od dneva, ko je bila opravljena izročitev in prevzem posameznega dela stavbe kupcu, ki je zadnji prevzel posamezni del v stavbi, vendar najkasneje v enem letu od dneva, ko je bila opravljena izročitev in prevzem posameznega dela stavbe kupcu, ki je prvi prevzel posamezni del v stavbi.
 
Torej, 662. člen Obligacijskega zakonika predpisuje:
662. člen - V čem je odgovornost

(1)     Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del.
(2)     Izvajalec odgovarja tudi za morebitne pomanjkljivosti zemljišča, na katerem je zgrajena gradba, ki se pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del, razen če je specializirana organizacija dala strokovno mnenje, da je zemljišče primerno za gradnjo, in se med gradnjo niso pojavile okoliščine, ki bi bile vzbujale dvom o utemeljenosti strokovnega mnenja.
(3)     To velja tudi za projektanta, če izvira napaka gradbe iz kakšne napake v načrtu.
(4)     Po določbah prejšnjih odstavkov ta dva nista odgovorna le naročniku, pač pa tudi vsakemu drugemu pridobitelju gradbe.
(5)     Te njune odgovornosti ni mogoče s pogodbo niti izključiti niti omejiti.
 
Vprašanje poslal: M.V.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas